کمترین: 
3.02
بیشترین: 
3.04
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 13 شهریور 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 13 شهریور 1396 , 3.02 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 05:08","price":3.04},{"date":"1396/06/13 18:32","price":3.03},{"date":"1396/06/13 19:32","price":3.04},{"date":"1396/06/13 21:08","price":3.03},{"date":"1396/06/13 21:32","price":3.02}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398