کمترین: 
253000
بیشترین: 
254000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی امروز 12 شهریور 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 12 شهریور 1396 , 254000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/12 14:48","price":253000},{"date":"1396/06/12 17:36","price":254000}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398