کمترین: 
1265000
بیشترین: 
1265000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 12 شهریور 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 12 شهریور 1396 , 1265000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/12 14:36","price":1265000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398