کمترین: 
10030
بیشترین: 
10030
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 12 شهریور 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 12 شهریور 1396 , 10030 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/12 14:20","price":10030}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398