کمترین: 
70
بیشترین: 
70
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 12 شهریور 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 12 شهریور 1396 , 70 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/12 14:00","price":70}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398