کمترین: 
486
بیشترین: 
487
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 12 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 12 شهریور 1396 , 487 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/12 12:00","price":487},{"date":"1396/06/12 12:10","price":486},{"date":"1396/06/12 13:00","price":487},{"date":"1396/06/12 13:10","price":486},{"date":"1396/06/12 13:20","price":487}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398