کمترین: 
1065
بیشترین: 
1066
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 12 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 12 شهریور 1396 , 1066 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/12 12:00","price":1066},{"date":"1396/06/12 12:40","price":1065},{"date":"1396/06/12 13:20","price":1066}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398