کمترین: 
2380
بیشترین: 
2380
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 12 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 12 شهریور 1396 , 2380 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/12 11:40","price":2380}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398