کمترین: 
385000
بیشترین: 
387000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه امروز 12 شهریور 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 12 شهریور 1396 , 387000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/12 11:30","price":385000},{"date":"1396/06/12 12:36","price":387000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398