کمترین: 
663000
بیشترین: 
668000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 12 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 12 شهریور 1396 , 668000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/12 11:30","price":663000},{"date":"1396/06/12 12:36","price":666000},{"date":"1396/06/12 15:18","price":667000},{"date":"1396/06/12 17:36","price":668000}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398