کمترین: 
1235000
بیشترین: 
1243000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 12 شهریور 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 12 شهریور 1396 , 1243000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/12 11:30","price":1235000},{"date":"1396/06/12 12:36","price":1240000},{"date":"1396/06/12 15:18","price":1241000},{"date":"1396/06/12 15:42","price":1243000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398