کمترین: 
3094
بیشترین: 
3098
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 12 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 12 شهریور 1396 , 3098 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/12 11:20","price":3098},{"date":"1396/06/12 11:50","price":3097},{"date":"1396/06/12 12:00","price":3094},{"date":"1396/06/12 12:10","price":3097},{"date":"1396/06/12 13:00","price":3096},{"date":"1396/06/12 13:10","price":3097},{"date":"1396/06/12 13:30","price":3096},{"date":"1396/06/12 13:40","price":3098},{"date":"1396/06/12 13:50","price":3094},{"date":"1396/06/12 14:00","price":3098},{"date":"1396/06/12 14:10","price":3096},{"date":"1396/06/12 14:20","price":3098},{"date":"1396/06/12 14:40","price":3096},{"date":"1396/06/12 14:50","price":3098},{"date":"1396/06/12 15:40","price":3096},{"date":"1396/06/12 15:50","price":3098},{"date":"1396/06/12 17:20","price":3096},{"date":"1396/06/12 17:40","price":3098}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398