کمترین: 
1162
بیشترین: 
1165
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 12 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 12 شهریور 1396 , 1165 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/12 10:30","price":1163},{"date":"1396/06/12 10:40","price":1162},{"date":"1396/06/12 11:10","price":1163},{"date":"1396/06/12 11:20","price":1162},{"date":"1396/06/12 11:40","price":1163},{"date":"1396/06/12 12:00","price":1164},{"date":"1396/06/12 12:10","price":1165},{"date":"1396/06/12 13:20","price":1164},{"date":"1396/06/12 13:30","price":1165},{"date":"1396/06/12 13:50","price":1164},{"date":"1396/06/12 14:00","price":1165},{"date":"1396/06/12 14:50","price":1164},{"date":"1396/06/12 15:00","price":1165},{"date":"1396/06/12 15:40","price":1164},{"date":"1396/06/12 15:50","price":1165}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398