کمترین: 
3883
بیشترین: 
3890
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 12 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 12 شهریور 1396 , 3890 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/12 10:10","price":3883},{"date":"1396/06/12 11:50","price":3884},{"date":"1396/06/12 12:00","price":3885},{"date":"1396/06/12 12:10","price":3886},{"date":"1396/06/12 12:50","price":3887},{"date":"1396/06/12 13:30","price":3888},{"date":"1396/06/12 14:10","price":3887},{"date":"1396/06/12 15:10","price":3886},{"date":"1396/06/12 16:10","price":3887},{"date":"1396/06/12 17:00","price":3890}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398