کمترین: 
83345.2
بیشترین: 
83586.3
قیمت شاخص بورس امروز 12 شهریور 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 12 شهریور 1396 , 83345.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/12 09:40","price":83571.8},{"date":"1396/06/12 09:50","price":83575.1},{"date":"1396/06/12 10:00","price":83584.9},{"date":"1396/06/12 10:10","price":83586.3},{"date":"1396/06/12 10:20","price":83582.9},{"date":"1396/06/12 12:40","price":83345.3},{"date":"1396/06/12 15:40","price":83345.2}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398