کمترین: 
1248000
بیشترین: 
1248000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 11 شهریور 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 11 شهریور 1396 , 1248000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 14:36","price":1248000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398