کمترین: 
1040
بیشترین: 
1045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 11 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 11 شهریور 1396 , 1043 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 13:40","price":1040},{"date":"1396/06/11 13:50","price":1043},{"date":"1396/06/11 14:10","price":1040},{"date":"1396/06/11 14:20","price":1043},{"date":"1396/06/11 15:00","price":1045},{"date":"1396/06/11 15:10","price":1040},{"date":"1396/06/11 15:20","price":1043},{"date":"1396/06/11 15:50","price":1045},{"date":"1396/06/11 16:00","price":1043},{"date":"1396/06/11 16:50","price":1045},{"date":"1396/06/11 17:00","price":1043}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398