کمترین: 
1670
بیشترین: 
1680
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لاری گرجستان امروز 11 شهریور 1396
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 11 شهریور 1396 , 1680 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 12:20","price":1670},{"date":"1396/06/11 12:30","price":1680}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398