کمترین: 
2355
بیشترین: 
2370
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 11 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 11 شهریور 1396 , 2370 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 12:10","price":2355},{"date":"1396/06/11 12:20","price":2360},{"date":"1396/06/11 12:30","price":2370}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398