کمترین: 
486
بیشترین: 
487
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 11 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 11 شهریور 1396 , 486 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 12:10","price":487},{"date":"1396/06/11 12:20","price":486},{"date":"1396/06/11 12:30","price":487},{"date":"1396/06/11 12:50","price":486},{"date":"1396/06/11 13:10","price":487},{"date":"1396/06/11 13:20","price":486},{"date":"1396/06/11 13:30","price":487},{"date":"1396/06/11 13:50","price":486},{"date":"1396/06/11 14:10","price":487},{"date":"1396/06/11 14:20","price":486},{"date":"1396/06/11 15:10","price":487},{"date":"1396/06/11 15:20","price":486},{"date":"1396/06/11 15:30","price":487},{"date":"1396/06/11 15:40","price":486}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398