کمترین: 
251000
بیشترین: 
252000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی امروز 11 شهریور 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 11 شهریور 1396 , 252000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 12:00","price":251000},{"date":"1396/06/11 15:00","price":252000}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399