کمترین: 
655000
بیشترین: 
661000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 11 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 11 شهریور 1396 , 661000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 12:00","price":655000},{"date":"1396/06/11 13:30","price":656000},{"date":"1396/06/11 14:24","price":659000},{"date":"1396/06/11 14:42","price":661000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398