کمترین: 
3875
بیشترین: 
3882
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 11 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 11 شهریور 1396 , 3882 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 11:40","price":3875},{"date":"1396/06/11 11:50","price":3876},{"date":"1396/06/11 12:00","price":3877},{"date":"1396/06/11 12:30","price":3878},{"date":"1396/06/11 13:10","price":3879},{"date":"1396/06/11 14:00","price":3881},{"date":"1396/06/11 14:40","price":3882}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398