کمترین: 
494
بیشترین: 
495
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 11 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 شهریور 1396 , 495 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 11:20","price":494},{"date":"1396/06/11 11:30","price":495},{"date":"1396/06/11 11:40","price":494},{"date":"1396/06/11 11:50","price":495}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398