کمترین: 
1212000
بیشترین: 
1232000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 11 شهریور 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 11 شهریور 1396 , 1232000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 10:54","price":1212000},{"date":"1396/06/11 11:24","price":1217000},{"date":"1396/06/11 12:00","price":1222000},{"date":"1396/06/11 15:00","price":1227000},{"date":"1396/06/11 15:06","price":1230000},{"date":"1396/06/11 15:18","price":1232000}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398