کمترین: 
1062
بیشترین: 
1065
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 11 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 11 شهریور 1396 , 1065 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 10:50","price":1062},{"date":"1396/06/11 11:50","price":1063},{"date":"1396/06/11 12:10","price":1064},{"date":"1396/06/11 15:00","price":1065},{"date":"1396/06/11 15:30","price":1064},{"date":"1396/06/11 15:40","price":1065}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398