کمترین: 
69
بیشترین: 
69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 11 شهریور 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 11 شهریور 1396 , 69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 10:20","price":69}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398