کمترین: 
3087
بیشترین: 
3096
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 11 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 11 شهریور 1396 , 3096 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 10:10","price":3087},{"date":"1396/06/11 11:20","price":3089},{"date":"1396/06/11 11:30","price":3088},{"date":"1396/06/11 11:40","price":3089},{"date":"1396/06/11 11:50","price":3088},{"date":"1396/06/11 12:00","price":3090},{"date":"1396/06/11 12:10","price":3093},{"date":"1396/06/11 12:20","price":3094},{"date":"1396/06/11 12:30","price":3093},{"date":"1396/06/11 12:50","price":3094},{"date":"1396/06/11 13:10","price":3093},{"date":"1396/06/11 13:20","price":3094},{"date":"1396/06/11 13:30","price":3092},{"date":"1396/06/11 13:40","price":3094},{"date":"1396/06/11 13:50","price":3095},{"date":"1396/06/11 14:10","price":3094},{"date":"1396/06/11 14:20","price":3095},{"date":"1396/06/11 15:00","price":3094},{"date":"1396/06/11 15:20","price":3095},{"date":"1396/06/11 15:30","price":3092},{"date":"1396/06/11 15:40","price":3095},{"date":"1396/06/11 15:50","price":3096}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398