کمترین: 
1161
بیشترین: 
1163
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 11 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 11 شهریور 1396 , 1162 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 10:10","price":1161},{"date":"1396/06/11 10:20","price":1163},{"date":"1396/06/11 10:50","price":1162},{"date":"1396/06/11 11:00","price":1163},{"date":"1396/06/11 11:20","price":1162},{"date":"1396/06/11 12:00","price":1163},{"date":"1396/06/11 12:10","price":1162},{"date":"1396/06/11 13:00","price":1163},{"date":"1396/06/11 13:10","price":1161},{"date":"1396/06/11 13:20","price":1162},{"date":"1396/06/11 13:30","price":1161},{"date":"1396/06/11 13:50","price":1162},{"date":"1396/06/11 14:10","price":1161},{"date":"1396/06/11 14:20","price":1162},{"date":"1396/06/11 15:00","price":1163},{"date":"1396/06/11 15:10","price":1162},{"date":"1396/06/11 15:50","price":1163},{"date":"1396/06/11 16:00","price":1162},{"date":"1396/06/11 16:50","price":1163},{"date":"1396/06/11 17:00","price":1162}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398