کمترین: 
695.2
بیشترین: 
695.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 11 شهریور 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 11 شهریور 1396 , 695.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:10","price":695.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399