کمترین: 
1954.7
بیشترین: 
1954.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 11 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 11 شهریور 1396 , 1954.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:10","price":1954.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399