کمترین: 
57.9
بیشترین: 
57.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 11 شهریور 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 11 شهریور 1396 , 57.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:10","price":57.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398