کمترین: 
10020.5
بیشترین: 
10020.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 11 شهریور 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 11 شهریور 1396 , 10020.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:10","price":10020.5}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398