کمترین: 
778
بیشترین: 
778
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 11 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 11 شهریور 1396 , 778 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:10","price":778}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398