کمترین: 
2451.9
بیشترین: 
2451.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 11 شهریور 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 11 شهریور 1396 , 2451.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:10","price":2451.9}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398