کمترین: 
3161.3
بیشترین: 
3161.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 11 شهریور 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 11 شهریور 1396 , 3161.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:10","price":3161.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399