کمترین: 
52.1
بیشترین: 
52.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه هند امروز 11 شهریور 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 11 شهریور 1396 , 52.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:10","price":52.1}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398