کمترین: 
283
بیشترین: 
283
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 11 شهریور 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 11 شهریور 1396 , 283 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:10","price":283}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398