کمترین: 
901.7
بیشترین: 
901.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 11 شهریور 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 11 شهریور 1396 , 901.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:10","price":901.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398