کمترین: 
886.6
بیشترین: 
886.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 11 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 11 شهریور 1396 , 886.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:10","price":886.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398