کمترین: 
426.3
بیشترین: 
426.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 11 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 شهریور 1396 , 426.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:10","price":426.3}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398