کمترین: 
530.2
بیشترین: 
530.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 11 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 11 شهریور 1396 , 530.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:10","price":530.2}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398