کمترین: 
415.6
بیشترین: 
415.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 11 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 11 شهریور 1396 , 415.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:10","price":415.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398