کمترین: 
3445.2
بیشترین: 
3445.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 11 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 11 شهریور 1396 , 3445.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:10","price":3445.2}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398