کمترین: 
2681.8
بیشترین: 
2681.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 11 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 11 شهریور 1396 , 2681.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:10","price":2681.8}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398