کمترین: 
3015.2
بیشترین: 
3015.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 11 شهریور 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 11 شهریور 1396 , 3015.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:10","price":3015.2}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398