کمترین: 
506.7
بیشترین: 
506.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 11 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 11 شهریور 1396 , 506.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:10","price":506.7}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398