کمترین: 
970.4
بیشترین: 
970.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 11 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 11 شهریور 1396 , 970.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:10","price":970.4}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398