کمترین: 
904.8
بیشترین: 
904.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 11 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 11 شهریور 1396 , 904.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:10","price":904.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399