کمترین: 
4305.4
بیشترین: 
4305.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 11 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 11 شهریور 1396 , 4305.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:10","price":4305.4}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398